اطلاعات لحظه‌ای: 1399/12/11
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,195 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,187 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/11
کل خالص ارزش دارائی ها 448,037,848,500 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,187 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,187 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,195 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 40,051,691

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/06/27

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اقتصاد بيدار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مژگان رشيدي، ياسر بذرگر، عليرضا رضائيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا